Opis:  w czasie II wojny światowej nazwa parku została zmieniona na Kuhndorfpark ze względu na niechęć do pochodzącej jeszcze z czasów zaborów nazwy Solatschpark będącej zniemczoną wersją polskiej nazwy
Typ obiektu:  pocztówka
Data obiektu:  1939-1945
Miejsce:  Poznań
Właściciel:  Roman Trojanowicz
Sygnatura:  CYRYL_13_0_8_1_0041