Opis:  Zenon Nowak w latach 1951-65 i w 1968 r. pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów; szósty od prawej idzie Stefan Askanas, dyrektor naczelny MTP w latach 1954-66
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  17.09.1961
Autor/Twórca:  Janusz Korpal
Nazwa zespołu (kolekcji):  VIII Targi Krajowe Jesień 1961 | MTP