Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  23.06.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  place, budynki, architektura, sklepy, motoryzacja
Opis fizyczny:  6x6 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor