Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  01.01.1929
Autor/Twórca:  Roman Stefan Ulatowski
Hasła przedmiotowe:  architektura, zabytki, kościoły, rynki
Sygnatura:  CYRYL_18_1_8_0001