Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  26.04.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Hasła przedmiotowe:  domy towarowe, motoryzacja, dekoracje, sklepy, neony, Alfa
Opis fizyczny:  6x6 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor