Opis:  od lewej stoją autorzy: Julian Boss Gosławski, Anna Rodzińska, Józef Iwiański; pomnik został odsłonięty 1 września 1982 roku w 43. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  08.11.1978
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor