Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  18.12.1978
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor