Opis:  w latach 1970-71 na terenie dawnego pruskiego arsenału położonego nieopodal klasztoru Dominikanów (obecnie Jezuitów) prowadzone były prace wykopaliskowe, stąd ekspozycja zamieszczona pod neonem; na budynku zachował się do dzisiaj ślad po neonie
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  05.10.1976
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Właściciel:  Stanisław Wiktor