Opis:  początki szkoły to rok 1958, kiedy to w budynku Technikum Mechanicznego przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.) otwarto dwa oddziały Zasadniczej Szkoły Samochodowej, w 1965 r. nadano szkole imię Marcelego Nowotki, jednocześnie przeniesiono siedzibę do nowego budynku, od 02 października 1998 r. szkoła nosi imię inż. Tadeusza Tańskiego
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  30.03.1974
Autor/Twórca:  Stanisław Wiktor
Opis fizyczny:  6x6 cm, czarno-biały
Właściciel:  Stanisław Wiktor