Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  11.06.1961 – 25.06.1961
Autor/Twórca:  Janusz Korpal