Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  21.09.1958
Miejsce:  Poznań
Wydawca:  CBWA; ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał