Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  31.08.1958
Wydawca:  CBWA;ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał