Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  19.03.1961 – 26.03.1961
Autor/Twórca:  Janusz Korpal
Nazwa zespołu (kolekcji):  VII Targi Krajowe Wiosna 1961 | MTP