Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  10.10.1957
Wydawca:  CBWA, ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał