Typ obiektu:  katalog
Data obiektu:  07.1958
Miejsce:  Poznań
Autor/Twórca:  wstęp: Bohdan Adamczak
Wydawca:  CBWA; ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał