Typ obiektu:  katalog
Data obiektu:  1958
Miejsce:  Poznań
Wydawca:  CBWA; ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał