Liczba obiektów w kolekcji: 1
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Jan Matuszewski, syn Piotra i Marii z domu Krzyżostoniak, urodził się 30 sierpnia 1900 roku w Czarkowie w powiecie kościańskim, zmarł 1 maja 1970 rok. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kościanie kontynuował naukę, jako uczeń ślusarski w Firmie Kaczorowskiego w Kościanie. W lipcu 1918 roku został wcielony do armii niemieckiej, gdzie jako podoficer służył w jednostce gwardyjskiej. Brał czynny udział w Akcji Wolność zorganizowanej w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 roku przez Kościańską Rezerwę Skautową. W wyniku akcji doszło do rozbrojenia pruskiego garnizonu w Kościanie. 4 stycznia 1919 roku wyruszył z I Kompanią Rezerwy Skautowej w Kościanie pod Wolsztyn, a 10 stycznia udał się do Gostynia na odcinek grupy Leszno. 

14 maja 1920 roku został powołany do 67 pułku piechoty Wojska Polskiego, a następnie 20 maja 1920 roku do Głównego Dowództwa Wojsk Samochodowych w Warszawie. [wg portalu http://powstancy-wielkopolscy.pl/ po zakończeniu powstania został wcielony do 6. pułku piechoty strzelców wielkopolskich, który po zjednoczeniu wojsk wielkopolskich z Wojskiem Polskim przemianowano na 60. pułk piechoty wielkopolskiej]. 

15 lipca 1921 roku został zwolniony ze służby wojskowej i wrócił do Kościana, gdzie do 1927 roku pracował jako ślusarz w miejscowej cukrowni. W latach 1927-39 pracował jako kierowca w Wydziale Powiatowym w Kościanie. Uchwałą Rady Państwa 31 stycznia 1972 roku za udział w powstaniu wielkopolskim został pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika.

 

[opracowanie na podstawie noty biograficznej dostarczonej przez rodzinę oraz informacji umieszczonych w serwisie internetowym http://powstancy-wielkopolscy.pl/].