Liczba obiektów w kolekcji: 3
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Bronisław Mikołajczak urodził się 29 lipca 1892 roku w Poznaniu. Był jednym z siedmiorga dzieci Piotra i Rozalii z domu Biskupskiej. Jego ojciec był nauczycielem tańca i prowadził prywatną szkołę w Poznaniu. Bronisław poszedł w jego ślady i pod okiem ojca rozpoczął naukę tańca. Uczył sie również tańców narodowych u Wincentego Słowackiego w Warszawie. Jednocześnie ukończył szkołę handlową w Poznaniu. Jako trzynastoletni chłopiec w 1905 roku zadebiutował w spektaklu Kopciuszek Adolfa Walewskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu. W 1913 roku został powołany do służby w wojsku niemieckim, brał udział w I wojnie światowej. Po zakończeniu wojny prawdopodobnie powrócił do swojego rodzinnego miasta, a od pierwszego dnia powstania tj. od 27 grudnia 1918 roku pod dowództwem Mieczysława Andrzejewskiego brał udział w walkach w mieście jak i okolicy. Następnie pełnił służbę w szpitalu wojskowym. Służbę wojskową zakończył w 1920 roku w stopniu sierżanta. W latach 1920-1924 prowadził w Poznaniu szkołę tańca salonowego, od 1924 roku występował w balecie Opery Poznańskiej, a w latach 1927-1939 był jej solistą. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik w ogrodnictwie miejskim w Poznaniu. Po zakończeniu II wojny światowej w lutym 1945 roku rozpoczął kompletowanie rozproszonego w czasie okupacji zespołu baletowego Teatru Wielkiego i do maja był jego kierownikiem. W Teatrze Wielkim założył studio baletowe, które prowadził przez kolejne 10 lat. Od 1963 roku był solistą, asystentem kierownika, pedagogiem i inspektorem baletu poznańskiej Opery, a także choreografem w Teatrach Nowym i Muzycznym w Poznaniu. W latach 1964-1965 był kierownikiem baletu poznańskiej Opery. Odznaczony został  m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był dwukrotnie żonaty. Zmarł 16 stycznia 1976 roku w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu na Junikowie.

 

(opracowane na podstawie: Wielkopolski Słownik Biograficzny, pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, Jerzego Topolskiego, Warszawa-Poznań 1981, str. 482-483, biogramu na portalu http://encyklopediateatru.pl/, notatki przygotowanej przez portal http://powstancy-wielkopolscy.pl/, opracowania autorstwa Michała Michałkiewicza)

 

Kolekcja otrzymała I nagrodę w konkursie akcja: powstanie