Liczba obiektów w kolekcji: 6
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Edmund Mikołajczak urodził się 27 września 1898 roku w Poznaniu. Był najmłodszym dzieckiem Piotra i Rozalii z domu Biskupskiej. Jego ojciec był nauczycielem tańca i prowadził prywatną szkołę tańca w Poznaniu. Na podstawie informacji zamieszczonych w nekrologu Edmund Mikołajczak brał udział w powstaniu wielkopolskim w 1. kompanii poznańskiej oddziału wykonawczo-wywiadowczego prawdopodobnie pod dowództwem komendanta J. Kalinowskiego. Zginął 12 lutego 1919 roku w walce pod Nakłem. Według opisu na odwrociu jego fotografii portretowej zginął zabity przez niemiecką Straż Graniczną 11 lutego 1919 roku. Został pochowany 18 lutego 1919 roku w Poznaniu na cmentarzu przy ul. Bukowskiej. Po śmierci w 1920 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych. W powstaniu brał udział również jego ojciec oraz starszy brat Bronisław.

 

(na podstawie opracowania Michała Michałkiewicza oraz nekrologów zamieszczonych w Kurierze Poznańskim nr 40 z 17 lutego 1919 roku, s. 4)

 

Kolekcja otrzymała I nagrodę w konkursie akcja: powstanie