Liczba obiektów w kolekcji: 18
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Pamiątki po powstańcu Marianie Przybyle są własnością prywatnego kolekcjonera stąd nie znamy bliższych informacji związanych z jego życiem czy przebiegiem drogi powstańczej.

Z zachowanych materiałów (pocztówki wysyłane do rodziców zamieszkałych przy Rynku Śródeckim w Poznaniu) wiemy, iż Marian Przybył w końcu stycznia i w lutym 1919 roku przebywał w obozie ćwiczebnym w Biedrusku, służąc w 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 55. Pułk Piechoty). W marcu 1919 roku wraz z 1. Pułkiem Strzelców Wielkopolskich wyruszył na odsiecz Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej. Po zdobyciu Lwowa i powrocie na tereny Wielkopolski, w październiku 1919 roku Marian Przybył wraz z 1. Pułkiem Strzelców Wielkopolskich stacjonował w Żakowie koło Lipna, a następnie prawdopodobnie ponownie wyjechał na front wschodni. W 1922 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych.