Liczba obiektów w kolekcji: 13
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Franciszek Stawicki urodził się 8 lipca 1888 roku w Rzetni koło Kępna. Jego rodzicami byli Józef i Franciszka. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. W czasie walk został wzięty do niewoli angielskiej. Od 4 grudnia 1918 roku służył w Armii Polskiej gen. Józefa Hallera we Francji, z którą powrócił do Polski.