Liczba obiektów w kolekcji: 10
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Franciszek Śmiglak urodził się 21 września 1875 roku w Wierzchaczewie niedaleko Szamotuł, około 40 km na zachód od Poznania. Był synem Walentego i Petroneli z domu Jabłońskiej. W 1898 roku ożenił się z Marianną Olejniczak. Kiedy wybuchła I wojna światowa miał już 39 lat i prawdopodobnie nie został zmobilizowany. Wziął natomiast udział w powstaniu wielkopolskim. Nie zachowały się żadne zdjęcia z tego etapu jego życia, jego nazwisko nie istnieje w spisach powstańców, natomiast w 1948 roku został zweryfikowany i otrzymał dyplom uznania za czynny udział w akcji zbrojnej w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 3 sierpnia 1953 roku.