Liczba obiektów w kolekcji: 10
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Mieczysław Wierzbiński urodził się 25 grudnia 1893 roku w Dolsku koło Śremu. Do Poznania przyjechał w 1907 roku, miał wtedy 14 lat. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do wojska niemieckiego, prawdopodobnie walczył na obu najważniejszych frontach – zachodnim i wschodnim. 27 grudnia 1918 roku przystąpił jako ochotnik do powstańczych oddziałów Straży Ludowej w Poznaniu. Brał udział w walkach ulicznych, pełnił służbę patrolową i wartowniczą pod dowództwem Wincentego Wierzejewskiego. Po zakończeniu powstania wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 30 października 1921 roku odszedł z Wojska Polskiego do rezerwy. Pracę zawodową w wolnej Polsce rozpoczął jako pracownik umysłowy w Banku Narodowym, po latach został dyrektorem Banku Ziemstwa Kredytowego. W 1937 roku zbudował dom przy ul. Podkomorskiej na tzw. Abisynii na poznańskim Grunwaldzie. Zmarł 6 marca 1977 roku. Kolekcja otrzymała Nagrodę Marszała Województwa Wielkopolskiego. Poza prezentowanym materiałem uzupełniają ją album ze zdjęcieami ze wschodniego i zachodniego fronut I wojny światowej oraz wspomnienia pisane z pola walki. Wspomniane listy zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Miejskie "Posnania"