Liczba obiektów w kolekcji: 1
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Edmund Wojciechowski, syn Michała i Marii z d. Płocieniak, urodził się 24 października 1900 roku w Siernikach koło Kościana, data śmieci nie znana. Z zawodu był rolnikiem. Dnia 28 grudnia 1918 roku wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych. Walczył w Poznaniu, m.in. o wyzwolenie Ławicy. Dnia 7 stycznia 1919 roku wyruszył z oddziałem pod Leszno i brał udział w walkach o wyzwolenie Osiecznej i Leszna. Po zakończeniu powstania został wcielony do 6. Pułku Piechoty Strzelców Wielkopolskich (po zjednoczeniu wojsk wielkopolskich z Wojskiem Polskim 60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej) i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w 1921 roku w stopniu szeregowego.