Nazwa zespołu (kolekcji): Varia | wielu właścicieli
Liczba obiektów w kolekcji: 15
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Wielu włacicieli