Liczba obiektów w kolekcji: 31
Właściciel: Lech Zielonacki