Nazwa zespołu (kolekcji): Stary Rynek. Pierzeja zachodnia | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 281

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie