Liczba obiektów w kolekcji: 18

29 października 1979 roku Hanower i Poznań zostały miastami partnerskimi. Duża w tym zasługa ówczesnego nadburmistrza Hanoweru Herberta Schmalstiega, który bardzo się starał, aby ta współpraca doszła do skutku, a potem w trudnych latach 80. potrafił prowadzić ją efektywnie, łagodząc pojawiające się kwestie sporne. Współpraca partnerska obu miast obejmuje kilka dziedzin: sport, kulturę, ochronę środowiska i komunikację.

W 1986 roku Schmalstieg w towarzystwie kilku osób przyjechał do Poznania z oficjalną wizytą. Zwiedził miasto i PGR Naramowice, ale najważniejszym punktem tej wizyty było podpisanie porozumienia o kontynuacji nawiązanej w 1979 roku współpracy. Uroczystość odbyła się 14 stycznia w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, dokument podpisali nadburmistrz Schmalstieg i prezydent Poznania Andrzej Wituski. W Archiwum Kroniki Miasta Poznania zachował się niewielki album ze zdjęciami z tej wizyty. W 1999 roku Herbert Schmalstieg został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.

Danuta Bartkowiak