Nazwa zespołu (kolekcji): Klasztor Reformatów | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 18
Grupa kolekcji: Śródka | MKZ

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie