Nazwa zespołu (kolekcji): Rynek Śródecki | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 46
Grupa kolekcji: Śródka | MKZ

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie