Neon został zaprojektowany przez Irenę Rosińską w 1974 roku na zamówienie Poznańskiego Oddziału Zakładu Energetycznego mieszczącego się w budynku u zbiegu ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego. Projekt zakładał umieszczenie okazałej, trójkolorowej reklamy świetlnej z nazwą zakładu na zwieńczeniu fasady od strony ul. Nowowiejskiego, graficznym wyobrażeniem błyskawic na zwieńczeniu fasady od strony ul. 23 Lutego oraz logiem pośrodku, na zwieńczeniu ściętego narożnika budynku. Mniej więcej w połowie wysokości budynku fasadę miały obiegać kolorowe linie.

W tece z materiałami dotyczącymi neonu znajduje się także dokumentacja modernizacji kotłowni Zakładu Energetycznego z 1969 roku, w tym plany budynku i fragmentów okolicznej zabudowy, oraz korespondencja związana z niezrealizowanym projektem podwyższenia gmachu o jedną kondygnację z 1973 roku.

Z całej dokumentacji dotyczącej budynku Zakładu wynika, że neon miał być kolorowym zwieńczeniem jego przebudowy i rozbudowy.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie