Nazwa zespołu (kolekcji): Port rzeczny na Warcie | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 48
Grupa kolekcji: Chwaliszewo | MKZ

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie