Projekt neonu "Robot" został przygotowany dla sklepu z artykułami elektrycznymi gospodarstwa domowego przy ul. Dzierżyńskiego 9 (obecnie ul. Półwiejska). Początkowo w dokumentach funkcjonuje zły adres sklepu ( ul. Dzierżyńskiego 5 lub 3), dopiero późniejsze pisma sytuują lokal pod „dziewiątką”, tam gdzie rzeczywiście się znajdował.

 W pierwszych projektach neon miał się składać z dwóch części: napisu „Robot” umieszczonego nad wejściem oraz sylwetki kobiety trzymającej froterkę zamontowanej na wysięgniku. Neon prawdopodobnie nie został zrealizowany. W projekcie z 1964 roku do napisu "Robot" dodano nazwę przedsiębiorstwa „Arged”, który był zleceniodawcą prac. Nazwę przedsiębiorstwa również umieszczono na wysięgniku. Projekt został jedynie częściowo zatwierdzony – Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury nakazał usunięcie reklamy neonowej na wysięgniku między oknami pierwszego piętra, jako zbyt uciążliwej dla mieszkańców budynku. W 1965 roku w związku z przejęciem sklepów z artykułami elektrycznymi przez przedsiębiorstwo „Eldom” pojawił się nowy projekt neonu z nazwą przedsiębiorstwa.

  

Magdalena Grzelak-Grosz

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie