Nazwa zespołu (kolekcji): Fort IV Hake na Głównej | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 24

Fort główny, powstał w latach 1879-84 przy dzisiejszej ul. Syreniej. W latach 1888-89 przeszedł modernizację, w czasie której rozebrano kaponierę czołową, zastępując ją kaponierą rewersową, a po obu stronach fortu zbudowano ziemne baterie artyleryjskie ze schronami amunicyjnymi. W kolejnych latach wybudowano dodatkowe stanowiska obserwacyjne. Fort był jednym z najlepiej umocnionych obiektów w Poznaniu. W czasie II wojny światowej pomieszczenia koszar i podwalni fortu wykorzystywano jako magazyn artyleryjski. Po wojnie fort został wysadzony i w większości rozebrany. Prezentowana kolekcja pokazuje pozostałości koszar fortowych i fosy.

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie