Nazwa zespołu (kolekcji): Fort VI Tietzen na Podolanach | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 28

Fort główny położony po zachodniej stronie drogi do Piły. Zbudowano go w latach 1879-83 i zmodernizowano w latach 1888-89, 1913-14 i w 1939 roku. Świetnie zachowany, łącznie z niektórymi elementami wyposażenia, ponieważ od zakończenia II wojny światowej użytkowany był przez wojsko. Prawdopodobnie ze względu na funkcje wojskowe obiektu w zbiorach MKZ nie ma fotografii fortu, są natomiast zdjęcia schronów piechoty, artyleryjskich i amunicyjnych znajdujących się między fortami: VI, pośrednim VIa i VII.

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie