Liczba obiektów w kolekcji: 42
Właściciel: Maciej Kubiak

Przewodników po Poznaniu, zwanych też drogowskazami, ukazało się w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo wiele. Przewodniki składały się zazwyczaj z tzw. działu praktycznego, opisu najbardziej charakterystycznych obiektów, zabytków, kościołów, muzeów czy ogrodów, i krótkiej historii miasta. W dziale praktycznym podawano informacje o funkcjonowaniu komunikacji i poczty, adresy hoteli, restauracji, kawiarni i cukierni, spisy działających w mieście teatrów, kin i kabaretów oraz najważniejszych instytucji i banków. Autorzy proponowali gościom trasy turystyczne, a niekiedy precyzyjny program zwiedzania w zależności od długości pobytu w mieście. W 1929 roku przewodników po Poznaniu ukazało się kilka i były redagowane ze szczególną starannością, tego roku bowiem spodziewano się  setek tysięcy gości odwiedzających Powszechną Wystawę Krajową na terenie Targów Poznańskich, największe tego typu przedsięwzięcie w okresie międzywojennym na ziemiach polskich. Jednym z takich przewodników jest Poznań 1929, którego Pewuka była wydawcą, a autorem nie byle kto, lecz znakomity historyk sztuki, mediewista i konserwator zabytków Nikodem Pajzderski, poznaniak z wyboru, który mieszkał tu dokładnie 20 lat do śmierci z rąk nazistów w 1939 roku w Forcie VII. Akurat ten przewodnik nie zawiera informacji praktycznych, a jedynie zarys historii miasta i opis kilkudziesięciu zabytkowych obiektów, które warte są zobaczenia w czasie dłuższego lub krótszego pobytu w Poznaniu. Miał być zatem bardziej niż informatorem podręcznym kompendium, które ukazywało miasto z bogatą historią i o europejskim kolorycie.

 

Danuta Bartkowiak