Liczba obiektów w kolekcji: 91
Właściciel: Teatr Nowy w Poznaniu

Plakat teatralny łączy teatr i sztuki plastyczne. Dobrze zaprojektowany jest kluczem do interpretacji inscenizacji, plastyczną syntezą przedstawienia. Kolekcja Teatru Nowego to zbiór 92 plakatów i afiszów do sztuk wystawianych od sezonu 1989/90. Są wśród nich dzieła takich artystów, jak Jerzy Czerniawski, Stasys Eidrigevicius, Rafał Olbiński czy Wiesław Wałkuski. Ich projekty pokazywane były w galeriach i muzeach sztuki na całym świecie. W Teatrze Nowym w Poznaniu stawały się nieodłączną częścią wizerunku przedstawienia, stanowiąc samoistną, artystyczną kreację.