Nazwa zespołu (kolekcji): Pokaz rzeźb Juliana Boss-Gosławskiego | 1966 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Liczba obiektów w kolekcji: 15

Właściciel Jerzy Nowakowski

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie