Nazwa zespołu (kolekcji): Aranżacja Jarosława Kozłowskiego | 1967 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Liczba obiektów w kolekcji: 21

Grupa kolekcji: Galeria odNOWA. Wystawy i spotkania | 1965–1969 | Fotografie Jerzego Nowakowskiego

Właściciel Jerzy Nowakowski

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie