Prezentowana, imponująca kolekcja niemal 1000 dokumentów i fotografii ilustruje kolejne etapy życia profesora przedwojennego Uniwersytetu Poznańskiego, wykładowcy tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, a później profesora poznańskiej Akademii Medycznej i jej pierwszego rektora Tadeusza Kurkiewicza. W ciągu tych 77 lat, od 1885 do 1962 roku, na ziemiach polskich zmieniały się systemy polityczne i przetoczyły się dwie wojny światowe, stąd zebrane w kolekcji obiekty stanowią zarazem cenne świadectwo tamtych burzliwych czasów.

 

Największa część kolekcji to dokumenty i fotografie będące własnością Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ofiarodawcą był prof. Andrzej Tykarski) oraz zbiory Archiwum Uniwersytetu Medycznego stanowiące depozyt Muzeum. Kilka dokumentów i zdjęć pochodzi ze zbiorów Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMP, część fotografii udostępniła rodzina prof. Kurkiewicza, portret profesora w stroju rektorskim jest własnością prof. Andrzeja Tykarskiego, a fotografia asystentów z 18 marca 1934 roku pochodzi z  archiwum rodzinnego doc. Szczepana Cofty.

 

Anna Poniedziałek, Łucja Stasik

Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu