Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu prowadzi wszechstronne i interdyscyplinarne działania w obszarze kultury dla dzieci i młodzieży, inspiruje profesjonalną twórczość dla dzieci, promuje i upowszechnia wartościowe zjawiska artystyczne, popularyzuje i wspiera rozwój nowatorskich metod edukacji kulturalnej oraz realizuje projekty edukacyjne i artystyczne. Centrum jest pionierem wielu przedsięwzięć kulturalnych. Swoją misję wypełnia wielopłaszczyznowo: inspiruje debatę naukową i spotkania artystów, zajmuje się produkcją przedstawień teatralnych, organizacją warsztatów plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych, a także prowadzi działalność wydawniczą. Instytucja jest organizatorem jedynego w Polsce interdyscyplinarnego festiwalu artystycznego dla dzieci – Biennale Sztuki dla Dziecka oraz największego festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży w Polsce – Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Te wszystkie działania centrum ilustrują archiwalne materiały filmowe  zamieszczone na portalu  CYRYL. Są  dokumentacją wydarzeń realizowanych przez Centrum: spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów. Wśród nich są także reportaże z kolejnych edycji Biennale Sztuki dla Dziecka.

 

Bożena Muller