Liczba obiektów w kolekcji: 44
Właściciel: Roman Paul

Kilkadziesiąt stron informacji o Poznaniu i Wielkopolsce oraz międzywojennym województwie pomorskim i śląskim. Najpierw autorzy opisali Poznań, w szczególny sposób, często równoważnikami zdań – od krótkiej notki historycznej, przez rozkłady jazdy pociągów i autobusów po spis restauracji, kawiarni, cukierni i piwiarni, a dopiero na końcu zamieścili wiadomości o najważniejszych poznańskich zabytkach. W drugiej części umieszczono informacje o atrakcjach turystycznych miast i miasteczek Wielkopolski, a w trzeciej – plan zwiedzania dawnych województw pomorskiego i śląskiego od Gdyni przez Toruń po Katowice i Cieszyn. Ten ostatni rozdział w zamyśle twórców tego wyjątkowego przewodnika miał służyć turystom, którzy przyjadą do Poznania z północy lub południa i zechcą połączyć podróż ze zwiedzaniem. Książeczka jest bogato ilustrowana międzywojennymi fotografiami Poznania i kilku innych polskich miast. Warto ją przeczytać i obejrzeć, bo przynosi nie tylko obraz dużego fragmentu ówczesnej Rzeczypospolitej, ale też pokazuje, w jaki sposób prawie sto lat temu konstruowano informatory turystyczne.

W kolekcji prezentujemy również powojenny plan Poznania, który razem z przewodnikiem przyniósł do CYRYLA Roman Paul, miłośnik i znawca kolejnictwa, pasjonat fotografii i wszystkiego, co jest związane z Poznaniem. Turysta, objechał całą Polskę, a teraz próbuje zrobić to ponownie.

 

Danuta Bartkowiak