Liczba obiektów w kolekcji: 194

Prezentowana kolekcja zdjęć ze spektakli Teatru Animacji obejmuje fotografie z lat 1945-2015, które można podzielić na cztery okresy: od początków istnienia teatru do kierownictwa artystycznego Joanny Piekarskiej, epoka Leokadii Serafinowicz i  jej spadkobierców (1960-89), czas dyrekcji artystycznej Janusza Ryl-Krystianowskiego (1989–2014) i teatr dziś. Zdjęcia dokumentują ponad 200 spektakli, do których scenografię tworzyli tak wybitni artyści, jak: Jan Berdyszak, Joanna Braun, Ireneusz Domagała, Eva Farkašova, Adam Kilian, Jadwiga Mydlarska-Kowal, Zenobiusz Strzelecki, Julia Skuratova i Jacek Zagajewski. Dzięki tym fotografiom można zorientować się w różnorodności stylów, konwencji teatralnych, technik lalkowych i wizji plastycznych, które gościły na scenie lalkowej w Poznaniu przez 70 lat jej funkcjonowania, a przede wszystkim, jak powiedział obecny dyrektor Teatru Animacji Marek Waszkiel, „zrozumieć siłę lalki, czasem znaku plastycznego, czasem symbolu, czasem postaci-aktora-partnera obdarzonego niezwykłą siłą, promieniującego energią i całkiem realną metafizyką pozwalającą lepiej, a z pewnością inaczej, rozumieć rzeczywistość i nasze – ludzi miejsce we wszechświecie”.

W 2015 roku ponad połowa z prezentowanych w CYRYLU zdjęć została opublikowana przez Teatr Animacji i Wydawnictwo Miejskie Posnania w albumie Teatr Animacji 70 lat. Lalki w Poznaniu opracowanym graficznie przez Mirosława Pawłowskiego i wydanym pod redakcją Marka Waszkiela (album można kupić w kasie teatru). Prawie sto pozostałych fotografii można obejrzeć tylko tutaj!

 

Katarzyna Grajewska

Danuta Bartkowiak