Liczba obiektów w kolekcji: 710

Międzynarodowe Targi Poznańskie, jedna z najstarszych i największych tego typu instytucji w Europie oraz jedna z wizytówek Poznania, przekazały CYRYLOWI do digitalizacji kolejną partię ponad tysiąca negatywów znanego poznańskiego fotografa Janusza Korpala dokumentującą funkcjonowanie targów w 1962 roku. Ponad 700 zdjęć powstało w czasie trwania XXXI Międzynarodowych Targów Poznańskich, które rozpoczęły się 10, a zakończyły 24 czerwca tego roku. W czasie tej imponującej rozmachem wystawy goście targowi mogli zapoznać się z produktami i nowinkami technicznymi praktycznie z każdego zakątku globu. Światowe tourne rozpoczynało się ekspozycją polskiego przemysłu, a potem prowadziło przez wystawy niemal wszystkich krajów Europy do Azji, Australii, Afryki i wszystkich trzech Ameryk. Podróż można było zakończyć na stoisku Brazylii przy filiżance kawy. Z tej niepowtarzalnej okazji skorzystały największe persony PRL z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i premierem Józefem Cyrankiewiczem na czele.

Korpal był etatowym pracownikiem targowym, jego obowiązkiem zatem było uwiecznienie na kliszy najważniejszych elementów tej wielkiej imprezy. Z liczby wykonanych zdjęć można wnosić, że największym wydarzeniem była wizyta delegacji partyjno-rządowej (prawie jedna czwarta wszystkich fotografii z tej kolekcji), potem wizyty licznych delegacji zagranicznych (drugie tyle), a dopiero na końcu Korpal wykonał to, co dzisiaj najbardziej interesujące, czyli udokumentował wygląd ekspozycji prawie wszystkich wystawców i produkty na nich prezentowane, ale także pokazy mody i fragmenty terenów targowych, miejsca, których już nie ma i trudno je rozpoznać we współczesnej targowej topografii.

 

Paweł Michalak