Liczba obiektów w kolekcji: 87

31 sierpnia 1919 roku polskie władze przejęły okazały budynek teatru niemieckiego, w którego fundamentach zakopano akt erekcyjny z informacją, że z desek tej sceny nigdy nie zabrzmi polskie słowo. W południe zorganizowano uroczystą akademię, na której przemawiał prezydent Jarogniew Drwęski, a pisarz i krytyk teatralny Kornel Makuszyński wygłosił specjalnie na tę okazję napisany prolog: „Bo wśród tych murów dziś się rodzi wiosna / I dąb zielony z męczeńskiego stosu / Więc chciałbym słońce położyć na krosna / I z słońca wyprząść hymn na chwałę losu. / Żeśmy polskiego przyszli uczcić ducha / I hymn rozpocząć ten co z serc wybucha”. Wieczorem odbyła się premiera Halki Stanisława Moniuszki, a następnego dnia premierę miał teatr dramatyczny, wystawiając Zemstę Fredry. Prasowymi relacjami z tych wydarzeń rozpoczyna się Księga recenzji teatralnych, na karty której wklejono kilkadziesiąt recenzji drukowanych na łamach poznańskich i ogólnopolskich gazet w dwudziestoleciu międzywojennym. CYRYL publikuje tę Księgę, poprzedzoną adresem gratulacyjnym odczytanym podczas uroczystości otwarcia, aby ocalić legendę wielkiej, międzywojennej sceny operowej kierowanej przez znakomitych dyrektorów: Adama Dołżyckiego, Piotra Stermicz-Valcrociatę, Zygmunta Wojciechowskiego i Zygmunta Latoszewskiego, na której miały miejsce liczne prawykonania oper, baletów i operetek, w tym światowe prawykonanie IV Symfonii Karola Szymanowskiego oraz polskie prawykonanie baletu Harnasie, a także 18 polskich prawykonań oper i operetek twórców światowych, m.in. Mozarta, Verdiego, Pucciniego, Borodina. Wśród wybitnych solistów poznańskiego teatru operowego w tym czasie byli: Ewa Bandrowska-Turska, Irena Cywińska, Zofia Fedyczkowska, Stefania Marynowicz-Madejowa, Aleksandra Szafrańska, Franciszek Będlewicz, Kazimierz Czarnecki, Aleksander Karpacki, Jan Romejko, Karol Urbanowicz, Józef Woliński, Zygmunt Zaleski, sukcesy odnosiły wielkie primabaleriny Zofia Grabowska i Irena Jedyńska, gościnnie występowali: Ada Sari, Adam Didur i Jan Kiepura. CYRYL i Teatr Wielki w Poznaniu zapraszają do sentymentalnej podróży w krainę muzyki i słowa sprzed prawie stu lat.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Danuta Bartkowiak