Liczba obiektów w kolekcji: 9
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Józef Poprawski urodził się 12 lutego 1901 roku w Drzeczkowie niedaleko Leszna. Jego rodzicami byli Walenty i Franciszka. W powstaniu wielkopolskim walczył od 2 stycznia 1919 roku. Wziął udział w bitwach pod Sarnową, Szkaradowem, Miejską Górką koło Rawicza i w okolicach Rawicza. Po zakończeniu powstania służył w 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich jako podoficer zawodowy. Brał także udział w powstaniu śląskim. W 1928 roku ożenił się z Franciszką Łukowską I voto Derwich (był ojczymem Henryka Derwicha, znanego poznańskiego rysownika). W 1939 roku przeniesiono go do rezerwy, w 1958 roku został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł w 1976 roku i został pochowany kwaterze powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. Biogram Józefa Poprawskiego znajduje się na portalu powstańcy-wielkopolscy.pl