Liczba obiektów w kolekcji: 3
Grupa kolekcji: akcja: powstanie

Liczba książek o powstaniu wielkopolskim lub o poszczególnych jego aspektach rosła wraz z upływem czasu. Rok po zakończeniu powstania ukazało się drukiem sygnowane przez Wielkopolską Księgarnię Nakładową opracowanie Karola Rzepeckiego Powstanie Grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918 dedykowane „Cieniom Wielkopolan poległych za wolność”. W tym samym 1919 roku opublikowano jeszcze w Poznaniu książkę S. Rybki Zerwane pęta. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania polskiego 1918–1919, a w 1932 roku opracowanie Z. Wieliczki Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/1919. I to w zasadzie wszystko, co ukazało się zwartym drukiem w dwudziestoleciu międzywojennym. Krótko po II wojnie światowej w 1947 roku Związek Powstańców Wielkopolskich wydał I tom „Roczników Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Umieszczono w nim kilka tekstów historycznych o powstaniu różnych autorów i zadeklarowano, że teksty o tej tematyce będą się ukazywały w kolejnych latach w następnych tomach Roczników. Dwie z tych najwcześniejszych pozycji książkowych publikujemy niżej (Rzepeckiego i Rocznik), zdając sobie sprawę, że od tego czasu stan badań nad powstaniem wielkopolskim znacząco się zmienił i służyć one mogą jedynie jako pewien zapis stanu wiedzy w tamtych czasach i emocji, jakie niedawne wydarzenia ciągle jeszcze budziły.  Materiał uzupełnia tekst gen. Edwarda Rydza-Śmigłego opublikowany w czasopiśmie „Wiarus – organ korpusu podoficerów zawodowych wojska lądowego, marynarki wojennej i korpusu ochrony pogranicza” z 1935 roku.

 

Danuta Bartkowiak