Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 40 995 obiekty/56 521 skanów
Liczba wyników: 33
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Kościół Jezuitów, przebudowa | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1921–1923 | MKZ

W tej kolekcji publikujemy rysunki projektowe przebudowy klasztoru i kościoła podominikańskiego przy ul. Szewskiej, obecnie należącego do jezuitów kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia. Historia świątyni sięga 1. połowy XIII wieku, a jej powstanie wiąże się z przeniesieniem zakonu Dominikanów ze Śródki na drugi brzeg Warty. W 1834 roku zaborcy dokonali kasaty zakonu, a w budynku klasztornym utworzyli pruski arsenał wojskowy. Niszczejące kościół i kaplica pozostawały pod opieką dwóch wikariuszy do 1920 roku, kiedy to prymas Polski kardynał Edmund Dalbor przekazał je pod opiekę ojcom jezuitom. Nowi gospodarze niemal natychmiast podjęli decyzję o renowacji budynków, powierzając jej wykonanie Stefanowi Cybichowskiemu. W latach 1922-23 według jego projektów i pod jego kierunkiem dokonano poważnych zmian w kościelnych wnętrzach: powiększono łuk tęczowy, w ścianie północnej prezbiterium zamurowano blendy okienne, wprowadzono stiukową dekorację sklepienia (wówczas wykonaną częściowo i ukończoną dopiero w 1991 roku) i pilastrowy podział ścian (skuto wtedy znaczne partie lica ściany południowej i wymieniono głowice pilastrów w nawie). Wielkim wydarzeniem było odkrycie i rekonstrukcja wspaniałego, gotyckiego portalu głównego, do którego Cybichowski zaprojektował drzwi. Jego dziełem są też mensa i neobarokowe tabernakulum z rzeźbami aniołów  w ołtarzu głównym (1923) wykonane w 1924 roku przez Władysława Marcinkowskiego.

CYRYL prezentuje kilkadziesiąt pięknych rysunków powstałych w czasie prac w świątyni, w tym projekty portalu głównego, ołtarza i tabernakulum, szkice przebudowy wieży i fasady frontowej kościoła oraz licznych detali architektonicznych. To kontynuacja niezwykłej wędrówki szlakiem poznańskiej architektury sakralnej.

 

Zofia Kurzawa

Paweł Michalak

 

Projekt filarów kościo...

24.10.1922

Liczba wyników: 33
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...