Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 127 obiekty/56 804 skanów

Informacje o projekcie

CYRYL pojawił się w 2010 roku pod roboczą nazwą Multimedialne Centrum Edukacji Regionalnej w Wydawnictwie Miejskim Posnania. W zamierzeniach miał być portalem, w którym gromadzono by związane z Poznaniem materiały edukacyjne służące nauczy­cielom, uczniom, studentom, pracownikom naukowym, autorom opracowań i książek o Poznaniu, ale także wszystkim zainteresowanym historią miasta. Dokumenty, fotografie, plakaty, filmy, nagrania audio i prezentacje multimedialne uporządkowane w zintegro­wane cykle tematyczne miały tworzyć interaktywną ekspozycję, czyli wirtualne muzeum, w którym obok siebie funkcjo­nowałyby różnego rodzaju zabytki rozpro­szone w różnych instytucjach muzealnych i archiwalnych.


Rok później pojawiła się możliwość uzyskanie środków finansowych na realizację projektu dzięki urucho­mieniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Kultura+, którego operatorem uczyniono Narodowy Instytut Audio­wizualny. Zamierzeniem programu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki wdrożeniu trzech podstawowych działań:

  1. digitalizacji, czyli przeniesieniu na nośniki cyfrowe materiałów przechowywanych
    na tradycyjnych nośnikach analogowych (rękopisy, druki, książki, zdjęcia, negatywy, nagrania audio, filmy);
  2. zorganizowanie profesjonalnych repozytoriów służących do przechowywania cyfrowych wersji tradycyjnych materiałów archiwalnych (serwery);
  3. upowszechnianiu zdigitalizowanych zbiorów przy pomocy portali internetowych.


Aby sprostać oczekiwaniom twórców programu, postanowiliśmy rozszerzyć istniejący projekt i utworzyć konsorcjum instytucji zawiadujących poznańskimi zbiorami archiwalnymi.
Ale idea się nie zmieniła. Wtedy też powstała nazwa CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań (nawiązanie do słynnego prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego jest zamierzone i celowe). Wydawnictwo przygotowało stosowny wniosek i 8 maja 2012 roku wystąpiło o dofinansowanie projektu. 8 sierpnia 2012 roku otrzymaliśmy informację, że MKiDN rozpatrzyło nasz wniosek pozytywnie.


Utworzyliśmy i wyposażyliśmy pracownię digitalizacyjną i rozpoczęliśmy wraz z partnerami cyfryzację archiwaliów. Teraz przyszła pora na uruchomienie portalu, w którym będziemy umieszczali najciekawsze z nich. W ten sposób Poznań jako jedno z pierwszych, a może pierwsze miasto w Polsce otwiera wirtualne muzeum. Jeszcze w budowie, ale niektóre kolekcje już są dostępne. Prezentujemy materiały gromadzone w poznańskich bibliotekach, muzeach, teatrach, galeriach, centrach kultury, zbiory Międzynarodowych Targów Poznańskich i zbiory prywatne. W przyszłości, być może niedalekiej, na portalu będzie można posłuchać archiwalnych nagrań, obejrzeć spektakle teatralne, filmy i pokazy multimedialne. O nowościach i najciekawszych nabytkach będziemy informowali.


Mamy nadzieję, że CYRYL przyciągnie do Poznania licznych entuzjastów, a poznaniakom pozwoli lepiej poznać, zrozumieć i polubić swoje miasto. Myślimy, że to, co robimy, ma sens i przyszłość.

 

Danuta Książkiewicz-Bartkowiak
koordynator projektu

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania